การเงิน

วางแผนการเงินวัยเกษียณอย่างไร ให้มั่นคงและสามารถก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมั่นใจ

ไม่ว่าใครต่างก็มีฝันในช่วงชีวิตวัยเกษียณที่อยากจะปักหลักให้มั่นคง และพักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตอย่างมีความสุข ทว่าการจะเป็นแบบนั้นได้ก็ต้องอาศัยการวางแผนทั้งด้านชีวิตและ วางแผนการเงินวัยเกษียณ ให้ดีพอเช่นเดียวกัน…. หลายคนอาจยึดติดกับคำพูดที่ว่า “ความเศร้าที่สุดของชีวิตช่วงวัยเกษียณคือเมื่อตายไปก็ใช้เงินไม่หมด” ทว่าในความเป็นจริงแล้ว การที่เรามีช่วงชีวิตในวัยเกษียณที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการเงินไม่พอใช้ต่างหาก ที่เป็นความเศร้าที่สุดของชีวิตอย่างแท้จริง [...]

สุขภาพ