เหตุผลดีๆ ที่ต้องทำ

ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย ยอดนิยม

อัคคีภัยบ้าน

รถยนต์

ประกันวินาศภัยเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์
 • ประเภท1 หรือที่เรียกว่าประกันชั้น 1 ซ่อมอู่ หรือ ซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์)
  ต้องส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อเช็คราคาเท่านั้น
 • ประเภท 2
  ซ่อมอู่ หรือ ซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์)
  ต้องส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อเช็คราคาเท่านั้น
 • ประเภท 3 
  ซ่อมอู่ หรือ ซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์)
  ต้องส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อเช็คราคาเท่านั้น
 • ประเภท 4
  ซ่อมอู่ หรือ ซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์)
  ต้องส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อเช็คราคาเท่านั้น
 • ประเภท 4 หรือที่เรียกว่าประกันชั้น 2+ หรือ3+ ซ่อมอู่ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลราคาเบื้องต้นมาดูได้ครับ
 • พรบ 
สอบถามเพิ่มเติม