Tag Archives: nomophobia

รู้จักกับ ‘โนโมโฟเบีย’ ภัยร้ายของโลกยุคสมาร์ทโฟน

โรคติดสมาร์ทโฟน (โนโมโฟเบีย)

เราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าในปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราจนแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ยุคนี้ไปแล้วก็ว่าได้ ซึ่งข้อดีส่วนหนึ่งก็คือการที่เราสามารถเข้าถึงโลกอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และช่วยทำให้การทำงานหรือการติดต่อธุระต่างๆ สะดวกสบายรวดเร็วมากขึ้นกว่าสมัยก่อน